Leerlingenraad

Bijeenkomst leerlingenraad

Uit iedere klas is één leerling vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Deze raad komt vier keer per jaar bij elkaar. Hierin kunnen leerlingen problemen en vragen bespreken. Ook zijn nieuwe ideeën en oplossing welkom.