Individueel Ontwikkel Plan

Op praktijkcollege de Schakel werkt iedere leerling met een eigen plan. Dit plan is het Individueel Ontwikkel Plan, het IOP.

In het IOP staan werkdoelen beschreven waardoor de leerling aan wordt gewerkt in een bepaalde periode. Dit zijn individuele doelen waaraan gewerkt wordt naast de bestaande leerlijnen. Het IOP wordt drie keer per jaar met de leerling en ouders besproken. Tijdens dit gesprek wordt besproken welke doelen gehaald zijn en worden de doelen voor de volgende periode vastgesteld. Tevens presenteert de leerling tijdens dit gesprek zijn portfolio.

In het portfolio verzamelt de leerling bewijzen van alles wat hij geleerd heeft. Aan het eind van de schoolperiode op de Schakel heeft de leerling een portfolio vol bewijzen van alles wat hij of zij heeft geleerd op de Schakel.

Daarnaast brengt het IOP de individuele ontwikkeling van een leerling in beeld.
Er wordt gekeken naar het uitstroomprofiel (welke richting) en naar de uitstroommogelijkheid, bijvoorbeeld in werk of doorleren. Op deze manier wordt er een doorlopende ontwikkellijn voor de individuele leerling verkregen.