Ouderavond

Jaarlijks vindt een informatieavond voor ouders plaats (1e t/m 4e klassen.
Op deze avond maakt u kennis met het personeel van De Schakel en krijgt u uitleg over onze werkwijze. Uiteraard is er deze avond gelegenheid tot het stellen van vragen aan de mentor en andere collega's.

Naast deze ouderavond wordt u 3 x per jaar uitgenodigd voor het I.O.P / O.P.P.-gesprek*.
Dit gesprek gaat over uw kind. Uw kind laat dan aan de hand van zijn/haar portfoliobewijzen zien wat het bereikt en geleerd heeft. De mentor evalueerd de afgelopen periode en tevens worden er nieuwe leer-/werkdoelen voor de komende periode vastgesteld. Dit alles dient dan ondertekend te worden door alle partijen.

 

* I.O.P. - Individueel Ontwikkelings Plan

* O.P.P. - OntwikkelingsPersPectief