Toelatingseisen

Landelijke criteria voor het praktijkonderwijs

Een IQ tussen de 55 en 80 in combinatie met leerachterstanden van drie jaar of meer in twee of meer domeinen, niet zijnde een combinatie van technisch lezen en spelling.

De school wijkt alleen van deze indicatie af bij een beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg, of als de toelatingscommissie van de school van oordeel is dat een leerling op zijn plaats is op deze school.